private escort service bøsse rampeteguttr

Tegneserien har også fått innpass i akademia, spesielt gjelder det i USA hvor flere universiteter har utviklet fagmiljøer som forsker på forskjellige områder knyttet til tegneserien som kunstuttrykk. Det er spesielt mye oppmerksomhet om tegneserien brukt for lesemotivering, men også mulighetene for å få gode leseopplevelser og for å bli kjent med faglige tema gjennom bruk av tegneserier.

Dette diskuteres på de mange nettstedene som handler om tegneserier i undervisningen. Samtidig utvikler bildeboka og tegneserien nye former og nærmer hverandre i uttrykk. Målet med kapittel 3 er å vise hvor forskningen på tegneserien står og hvilket begreps- og tolkningsapparat som er utviklet.

Et begreps- og tolkningsapparat som også kan brukes i undervisningen på ungdomstrinnet. Kapittel 4 er en gjennomgang av alle læreverk i norsk for ungdomstrinnet for å se hvordan tegneserien er behandlet som undervisningsemne. Jeg vil spesielt se på hvilket tegneseriebegrep elevene møter og hva slags arbeidsoppgaver verkene legger opp til.

I kapittel 5 vil jeg på bakgrunn av funn fra gjennomgangen av læreverkene, tegneseriens status nå og begrepsapparat som er utviklet, se på metodiske og didaktiske muligheter som åpner seg i forbindelse med undervisning med og om tegneserier. Min metode vil først og fremst bestå i å belyse et fenomen med tilhørende begrepsapparat gjennom analyse og bruk av funn fra nyere litteratur.

Jeg vil også analysere og vurdere tegneseriens plass og framstilling i lærebøker og trekke konklusjoner på bakgrunn av denne analysen. Tegneserien i utvikling 2.

Intensjonen med denne framstillingen er å vise hvordan utviklingen av tegneserien i det ene området har påvirket utviklingen i andre områder og ledet fram til begrepet grafisk roman. Et begrep som diskuteres og som omfatter lange fortellinger innenfor ulike sjangre. Det finnes mange eksempler på grafiske romaner som viser at tegneserien som uttrykksform har utviklet unike kvaliteter som gjør den fortsatt viktig og interessant i undervisningen på ungdomstrinnet.

Jeg har i den historiske gjennomgangen i første rekke hentet informasjon fra Comic, Manga, and Graphic Novels av Robert S. Petersen og trilogien Tegneserien i og utenfor rutene , , av Morten Harper. Det vises ofte til tidlige hulemalerier, egypternes hieroglyfer, nordiske helleristninger og Bayeaux-teppet for å dokumentere forhistorien til tegneserien. Tegneserien, slik vi kjenner den i dag, har sitt utspring i europeisk vitsetegningtradisjon. Sveitseren Rodolphe Töpffer er et navn som ofte nevnes i forbindelse med tegneseriens opphav, fordi han la vekt på samspillet mellom tekst og bilde i sine framstillinger.

Scott McCloud 4 kaller derfor Töpffer for: Father of the modern comic McCloud Töpffer kalte sine arbeider for histories en estampes dvs. He created for the first time a montage, a way of describing a single idea over several closely linked pictures, as if one were seeing the action unfold in a play Petersen Selv var Töpffer inspirert av bildefortellingene til briten William Hogarth.

Hogarth var en dyktig maler og foregangsmann i framstilling og promotering av grafiske 4 Scott McCloud er en amerikansk tegneserieskaper og teoretiker. Han er mest kjent for Understanding Comics som regnes som et standardverk om tegneserier. Hans viktigste kvalitet var evnen til å fange et øyeblikk og framstille det detaljert og livaktig. Han malte bildeserier som ofte framstilte et langt tidsforløp, som i A Rake s progress Her forteller Hogarth historien om en lykkejeger fra ungdom til alderdom og død.

Hogarth stilte også ut de malte bildeseriene og tok inngangspenger fra publikum som også kunne kjøpe trykte versjoner av originalene. En annen engelskmann, Thomas Rowlandson , lagde skarpt satiriske bildeserier som minner om de første tegneseriene i amerikanske aviser.

Rowlandson brukte ofte gjennomgangsfiguren Dr. Syntax i historier som The Third Tour of Dr. Syntax in Search of a Wife Syntax var også den første tegneseriefiguren som ble brukt i markedsføring av produkter som hatter og parykker. James Gilray også brite, er mest kjent for å innføre snakkeboblen som element i sine politiske karikaturer vurdert som nasty character assassination i Petersen Rodolphe Töpffer skrev også et bokverk om bildefortelling Essai de Physiognomonie Her argumenterer han slik: Bildefortellingen har betydelige fordeler, med sin detaljrikdom muliggjør den svært presise skildringer Sitert i Harper Forfatteren Johann Wolfgang von Goethe merket seg Töpffers bildefortellinger og uttalte seg svært positivt om mulighetene som fortellingene bød på, men var samtidig kritisk til Töpffers valg av tema.

If he töpffer for the future would choose a less frivolous subject and restrict himself a little, he would produce things beyond all conception McCloud Tyske Wilhelm Busch var en av flere som ble inspirert av Töpffer.

Busch er mest kjent for bildeserien om rampeguttene Max und Moritz som er klare forbilder for den amerikanske avisstripen The Katzenjammer Kids eller Knoll og Tott i norsk oversettelse.

En serie som har hatt en lang historie som julehefte i Norge. Det regnes av svært mange som fødselsåret for den moderne tegneserien, selv om enkelte stiller spørsmålstegn ved om The Yellow Kid egentlig kan regnes som en tegneserie.

Morten Harper er en av dem som diskuterer dette, og han legger mer vekt på at The Yellow Kid bante vei for tegneseriens kommersielle muligheter enn å være den første tegneserien Harper Paul Gravett viser i boka Comics Art til en uttalelse fra en samling tegneserieeksperter som var samlet i 9. Det passet godt til innholdet i seriene som var preget av humoristisk og burlesk innhold. I dag er betegnelsen ikke like dekkende, og mange serieskapere og forskere ønsker i tillegg andre begreper, som for eksempel grafisk roman.

Mer om denne problematikken i kapittel 3. Tidligere nevnte The Katzenjammer Kids av Rudolph Dirks, var New York Journals svar på det som raskt utviklet seg til en opplagskonkurranse mellom de store avisene med tegneserier som lokkemiddel.

Plutselig ble det stor etterspørsel etter originale og produktive tegneserieskapere. Rudolph Dirks gikk over til New York World i Det resulterte i den første store rettssaken om rettighetene til serienavn og figurer. Randolph Hearst, eieren av New York Journal, fikk rettighetene til seriens tittel, mens Dirks kunne bruke figurene fritt. Frederick Burr Opper er den tredje, viktige, tidlige serieskaper.

Hans serie het The Doings of Happy Hooligan. Den ble senere forkortet til Happy Hooligan, og serien handlet om en irsk boms som utsettes for mange slags viderverdigheter. Charlie Chaplins senere rollefigurer på film minner sterkt om Happy Hooligan. Winsdor McCay og George Herriman er to andre serieskapere med særpreg fra denne første epoken. Winsdor McCay er mest kjent for den drømmeliknende serien Little Nemo in Slumberland som ble lansert i Serien var et svar på kritikken mot avisstripene for å være banale og fordummende.

McCay er mest kjent som en dyktig og kreativ tegner. I serien brukte han perspektiv og filmatiske grep som split-panel på en original og nyskapende måte. Han er kritisert for ikke å bruke like mye tid på teksten, og snakkeboblene er tilsvarende slurvete utført.

Handlingen foregikk i et abstrakt landskap i konstant endring. Krazy Kat elsket musen Ignatz som gjengjeldte kjærligheten med å kaste murstein tilbake, noe katten oppfattet som kjærlighetserklæring. Den noe bisarre handlingen Særlig blant dadaistene ble serien populær, noe Herriman selv ikke fikk kjennskap til. Picasso skal også ha uttrykt beundring for Krazy Kat Harper Seriene til Herriman og McCay oppnådde ikke stor popularitet i samtiden, men er hyllet blant serieskapere i ettertid.

Harold Grays Little Orphan Annie fra var en av de første seriene som fortalte en historie over et tidsforløp, som regel en dag. Det ble tidlig lansert hefter som samlet striper fra avisseriene som Comic Monthly i I kom den første publikasjonen med nye serier, The Funnies.

The Funnies ble ingen suksess og gikk inn etter trettiseks utgivelser, først og fremst på grunn av høy pris. Funnies on Parade var den første egentlige comic book seriehefte utgivelse i stiftet halv-tabloid format. Shirrel Rhoades 5 har følgende beskrivelse av formatet: Dette formatet ble raskt en stor suksess, og ved utgangen av ble åtte comic books utgitt mer eller mindre jevnlig.

Halvparten av disse inneholdt originale, ikke tidligere publiserte historier gabilliet Samtidig med det store børskrakket kom de første eventyrseriene som Tarzan og Buck Rogers i I Tarzan var blikket vendt bakover, en nostalgisk lengsel etter enklere tider. Buck Rogers representerte menneskets håp om en bedre framtid. Begge serier var et svar på samtidens børskollaps som rammet de fleste amerikanere hardt og utløste behov for en flukt fra hverdagen.

En flukt som eventyrseriene kunne tilby. Med eventyrseriene ble det også stilt nye krav til serieskaperne om å lage en bedre illusjon av virkelighet. Det betydde bedre utviklet dramaturgi og autensitet i tegningene med mer detaljrikdom, basert på kunnskap om anatomi og bruk av perspektiv. Den første boka om Tarzan, Tarzan of the Apes, ble publisert allerede i , og den første 5 Shirrel Rhoades har hatt lederstillinger i Marvel Entertainment, og han har skrevet boka A complete history of American Comic Books Her beskriver han tegneserieutviklingen i USA sett fra forskjellige perspektiv.

Prins Valiant er en historisk eventyrserie lagt til et rekonstruert middelaldermiljø med prinsesser og riddere. Foster valgte å trekke ut teksten i egne fortellerfelt i rutene. Det ga ham mulighet til større frihet i å komponere tegninger som ofte forestilte store tablåer eller panoramaer. Foster sparte ikke på noe i svært detaljrike illustrasjoner med hensyn til klær, våpen, interiører og framstilling av miljø.

Buck Rogers var den første science- fictionserien i kjølvannet av forfatterne Jules Verne og H. Wells som etablerte sjangeren. Serien introduserte leseren for månelanding, rakettgevær og atombomber. Forfatteren Ray Bradbury har følgende kommentar til serien: It was not so much how the episodes were drawn but what was happening in them that made the strip such a success Sitert i Robinson Humor ble også brukt i kampen mot depresjonen, og Popeye Skippern og Blondie ble introdusert i og Blondie handlet om den amerikanske familien og ble svært populær og den mest syndikaliserte serien i samtiden.

Chic Young tegnet ofte Blondie som et teaterstykke med fast standpunkt og logisk framdrift i scenen som utspilte seg for leseren. Nye eventyrserier ble stadig introdusert på tallet som Captain Easy , Flash Gordon , Terry and the Pirates , Mandrake og Fantomet Eventyrserienes krav til historie og plot trakk kreative skribenter mot mediet. Lee Falk var en av disse, og han skapte både Mandrake og Fantomet. I dukket nyskapningen Tin Tin opp for første gang. Tin Tin var skapt av Georges Remi, bedre kjent som Hérge.

Med Tin Tin ble den moderne europeiske tegneserietradisjonen etablert. Tintin ble introdusert som en ukentlig føljetong i Le Petit Vingtième som var avisbilag rettet mot unge lesere. Hergé hadde ansvar for bilaget fra og introduserte Tintin Tintin er en ung gutt i ubestemmelig alder som blir sendt på reportasjeoppdrag til ulike deler av verden. Den første turen til Tintin preges av å være et eksperiment. Det er lite sammenheng i historien som virker sammensatt av korte episoder og innfall.

Hérge er siden blitt mest kjent Tintin i Sovjet står derfor fram som nokså utypisk blant rekken av samlealbum om Tintin. Hérge står også for en egen tegnestil, la ligne claire eller den rene linje.

Stilen preges av tynn, ren linjeføring, flate tegninger uten skyggelegging, forenklete, nærmest stiliserte personer, men mye detaljer i miljøskildringene. Dette var en stil Hérge utviklet og perfeksjonerte, særlig da de fleste historiene delvis ble tegnet om på et senere tidspunkt og fikk et felles, mer uniformert preg. Hérge var inspirert av amerikanske tegneserier, men også av film og samtidskunst. Michael Farr, som har skrevet flere bøker om Hérge, viser hvordan Hérges interesse for film og samtidskunst kan sees igjen i historiene om Tintin.

Allerede i Tintin i Sovjet fyller han en hel rute med sort tusj inspirert av kunstverket Svart firkant på hvit bunn av Kazimir Malevitj. Kunstnere som Umberto Boccioni og Giacomo Balla inspirerte Hérge til å bruke bevegelsesstreker for å vise fart og bevegelse Farr I historiene om Tintin er det også mange referanser til scener i kjente filmer, og Hérge bruker også klippteknikk som i film.

I Frankrike ble albumformatet på 48 sider introdusert på tallet som en forløper til mer omfattende tegneseriefortellinger som senere har utviklet seg til den grafiske romanen.

I Europa skjedde det tidlig en utvikling mot mer omfattende fortellinger, og italieneren Hugo Pratt var først ute med å sprenge albumformatet på 48 sider med Balladen om det salte hav i Et tegneserieverk på sider som introduserte eventyreren Corto Maltese. Hugo Pratt var en sikker stilskaper og en av de fremste fortellerne av eksotiske eventyr. L Association ble etablert i av yngre serieskapere med Lewis Trondheim som frontfigur.

Forlaget hadde som mål å gi ut serier som de mer etablerte forlagene avviste med begrunnelse i manglende kommersielt potensial.

Et annet viktig mål for forlaget var å bryte med albumformatet på 48 sider. Det ble etter hvert sett på som en tvangstrøye og tvungen standardisering av det som ble oppfattet som kommersielle sjangre som western og fantasy. Forlaget hadde et kommersielt gjennombrudd med verkene til Marjane Satrapi. Ivar Mauritz-Hansen var en av de første profilerte serieskaperne.

Han er mest kjent for figuren Professor Tanke fra og serien om Nils og Blåmann fra En annen kjent figur fra pionertiden i norsk tegneserie er Jens von Bustenskjold.

Serien ble skrevet av Sigurd Lybeck og tegnet av Anders Bjørgaard, og beskriver et norsk bygdesamfunn før krigen med et sterkt karikert persongalleri. Den første norske funny animal 6 serien, Brumle, var skapt av Haakon Christensen og trykket i Illustrert Familieblad. Det er en rev og en bjørn som er hovedfigurene i denne serien, som først og fremst var rettet mot barn. Stomperud er nok den mest kjente serien fra denne perioden.

Serien ble trykket i Norsk Ukeblad første gang i og ble raskt populær. Etter hvert kom det også et eget julehefte om Stomperud. Figuren var basert på en svensk serie fra , Karlsson, av Rudolf Pettersson. Serien ble kjøpt av Ernst G. Mortens Forlag og fornorsket i et samarbeid mellom Pettersson og et norsk team av tegnere og tekstforfattere. Da krigen brøt ut ble samarbeidet avbrutt, og tegneren Torbjørn Wea fortsatte serien på egenhånd også etter krigsslutt.

Smørbukk er den siste av de mer kjente figurene fra denne perioden som har hatt en lang levetid som serie. Nilssen tegnet serien etter manus fra redaktøren av Norsk Barneblad hvor serien ble publisert første gang i Smørbukk er en aktiv gutt, ikke ondskapsfull som Knoll og Tott, men heller litt naiv og full av påfunn som går mest ut over han selv. Tittelen viser til de tre store tegneserietradisjonene. Den europeiske, den amerikanske og den japanske. I Japan har tegneserien den største og mest sammensatte leserkretsen i verden.

Japansk manga japansk betegnelse på tegneserier ble for alvor kjent i Europa og i USA på slutten av tallet og interessen eksploderte, særlig i USA, ved årtusenskiftet. Interessen kom i kjølevannet av populariteten til japanske tegnefilmer, kalt anime, som ble vist på flere amerikanske TV-kanaler.

Donald Duck er den mest kjente av disse seriene. Amerikanske serier var også her forbilder og inspirasjon for japanske serieskapere som Ippei Okamato og Shiego Miayo.

Miayo var tidlig ute med serier spesielt rettet mot barn. I introduserte han Dango Kushisuke Man yuki, en humoristisk serie om en samurai med superkrefter. På tallet var det store sosiale og politiske endringer i Japan. Det gjenspeilte seg i en rekke tegneserier med temaer knyttet til omveltningene og endringene, særlig med vestlig påvirkning. En egen sjanger ero-guro-nansensu erotisk-groteksk-nonsens tok opp disse stemningene og var forløper for dagens japanske serier rettet mot voksent publikum.

Ellers var det serier for barn som var i størst framgang. Seriene ble trykket i magasiner og utover tallet var de fleste tegneseriene rettet mot barnepublikum. De mest kjente barneseriene var Norakuro, en funny animal serie med en hund i hovedrollen og Norakuro og Böken Dankichi som var eventyrserier. I Japan utviklet tegneseriene seg mot et bredere publikum både med hensyn til kjønn og alder.

Det har betydd en spesialisering i innhold som er langt mer omfattende enn i USA og Europa. På tallet var det særlig tegneserier i magasinform som hadde nærmest eksplosiv økning. Magasinene rettet seg mot spesielle lesergrupper. Shõnen for gutter, shõjo for jenter, redisu for kvinner og seijin for menn. Senere har en rekke japanske serieskapere laget lengre, episke framstillinger og av dem regnes flere som sentrale verk under begrepet grafisk roman.

Blant de mest kjente serieskaperne er Osamu Tezuka og Jiro Taniguchi. Flere bind i serien Buddha av Osamu Tezuka er oversatt til norsk. De mest kjente var Detective Comics og Action Comics. Den første helten med superkrefter Superman opptrådte for første gang i heftet Action Comics 1 i Da hadde skaperen av helten vandret fra den ene utgiveren til den andre uten å bli antatt. Superman ble etter hvert en stor suksess, og han ble etterfulgt av Batman , Captain Marvel og den første kvinnelige superhelten Wonder Woman Da krigen nådde USA i , ble også superheltene engasjert.

Captain America kjempet mot Captain Nazi og Superman sloss mot For øvrig brukte begge stridende parter tegneserier i propagandaøyemed, ofte som flygeblader og pamfletter. Det var the Spirit av Will Eisner. Eisner har senere fått æren for å introdusere den grafiske romanen med A Contract with God i Med The Spirit var Eisner med på å fornye tegneseriens estetikk gjennom å innføre en filmatisk fortellerstil, perspektivbruk, uvanlige ruteoppsett og dramatisk bruk av lys og skygge.

Det preget serieutgivelsene som nå spente over et vidt spekter som krim, skrekk, science fiction og romantikk. Seriene henvendte seg oftere til eldre lesere, og i USA startet en debatt om innholdet i seriene, og et krav om sensur ble stadig sterkere. Psykiateren Frederic Wertham gikk hardt ut mot tegneseriene som han mente inspirerte til kriminelle handlinger. I boken Seduction of the Innocent fra retter han en særlig kritikk mot det han kaller for crime comic books.

Werthams tanker fikk oppslutning også utenfor USA, og debatten om tegneserier nådde etter hvert Norge. I en tid med et gryende ungdomsopprør og motstand mot gamle idealer var det lett å gå på jakt etter syndebukker.

I populærkulturens uttrykksformer som film, musikk og tegneserier var det derfor lett å finne tegn på forfall og press på det bestående.

Sensurkravet resulterte i USA i en streng selvsensur gjennom The Comics Code, og idyllen overtok i større grad innholdet i tegneseriene som nå ble sett på som underholdning, først og fremst for barn.

Resultatet av heksejakten mot tegneserier, spesielt krim og skrekkseriene, var at disse mer eller mindre forsvant i løpet av kort tid. Superseriene som hadde sin storhetstid i krigsårene ble på tallet revitalisert for å fylle tomrommet etter seriene som ble borte, og de fikk etter hvert en dominerende plass i salgsvolumet.

Selv om romantikk var tema i en del utgivelser, spesielt rettet mot jenter, var innholdet i tegneseriene først og fremst rettet mot gutter Undergrunnsseriene provoserer og vitaliserer På tallet dukket undergrunnsseriene opp i USA som en del av ungdomsopprøret og som en protest mot bransjens strenge selvsensur.

Viktige aktører var Robert Crumb og Gilbert 7 Fredrik Strömberg skriver i boka Comic Art Propaganda om tegneserien brukt som politisk uttrykk i forskjellige sammenhenger helt opp til president Obamas valgkamp. Begge startet i magasinet Help som ble etablert av Harvey Kurtzman 8. Utover tallet ble det lansert en rekke undergrunnshefter som ble distribuert utenfor vanlige kanaler.

Undergrunnsheftene var rettet mot et eldre publikum og brøt med alt The Comics Code sto for. Starten på tallet var en gullalder for undergrunnsseriene som ble solgt i opplag på over Så slo myndighetene til med aksjoner mot distribusjon og rettssaker fulgte. I kjølvannet av undergrunnsseriens salgssuksess i egne butikker, vokste det på og tallet fram en alternativ distribusjonskanal for tegneserier.

De etablerte forlagene så mulighetene i denne distribusjonskanalen og markedet som eldre lesere utgjorde. Salget gjennom seriebutikker økte voldsomt, men flatet ut på tallet, først og fremst fordi tilgangen på nye, interessante serier stoppet opp Fra superhelter til grafisk roman Superheltene har dominert det amerikanske seriemarkedet og har fremdeles en sentral posisjon, men interessen og salget har gått i bølgedaler.

I den amerikanske tegneseriehistorien beskriver blant annet Shirrel Rhoades en gullalder fra til midt på tallet med den første bølge av superhelter. Sølvalderen starter kort tid etter Fredric Werthams korstog mot tegneserien. Superheltene framstår nå med mer menneskelige trekk i motsetning til de tidlige, moralsk uangripelige heltene.

Rhoades beskriver bronsealderen fra tidlig tall til midt på tallet. I denne perioden utfordres The Comics Code ved at superseriene behandlet temaer som bruk av narkotika og andre temaer rettet mot eldre lesere. Det er i denne perioden begrepet grafisk roman ble etablert og utviklet. Begrepet hadde vært brukt før blant annet av Richard Kyle. Han var en amerikansk importør av tegneserier som allerede i , i et forsøk på markedsføring, kalte seriene for graphic stories og graphic novels.

Will Eisner relanserte begrepet da han ga ut A Contract With God i Begrepet ble også av Eisner brukt som salgstriks mot forlag, men samtidig var det et bevisst forsøk på å heve tegneseriens status fra lavkultur til høykultur. Begrepet slo for alvor gjennom i offentligheten da Art Spiegelman fikk Pulitzerprisen for holocaustbiografien Maus i Harvey Kurtzman er en sentral figur i amerikansk tegneseriehistorie både som tegneserieskaper og som redaktør av Mad.

Kurtzman var kjent som en skarp satiriker med øye for detaljer. Tegneserieprisen Harvey Award ble kalt opp etter ham i. Den besto i at amerikanske forlag hentet inn talentfulle britiske serieskapere som Alan Moore og Neil Gaiman og ga dem frie hender i arbeidet med å blåse liv i eldre seriefigurer. Alan Moore er senere mest kjent for Watchmen som av magasinet Time er satt på listen over forrige århundres mest betydningsfulle litterære verk.

Neil Gaiman står bak fantasyserien Sandman, en serie som har hatt stor betydning for utvikling av tegneserier rettet mot et eldre publikum. Den grafiske roman befestet sin posisjon som ledende tegneserieformat på tallet, og antall utgivelser og salgstall har hatt en jevn økning, særlig i USA.

I samme periode flyttet salget seg fra tegneseriebutikker til ordinære bokhandlere. Japansk tegne- og fortellerstil har også inspirert tegneserieskapere som Frank Miller. Han er ellers mest kjent for å revitalisere Batmanfiguren med Batman: Det alternative tegneseriemarkedet representert ved mindre forlag som Fantagraphics Books og First and Second, har vært ledende i det å gi ut nyskapende grafiske romaner og presentere tegneserieskapere med nye idéer som utfordrer og utvikler tegneserien som kunstuttrykk.

I Danmark var det tidlig flere forlag som satset på oversettelse og introduksjon av spesielt europeiske tegneserier i albumformat og senere grafiske romaner. Flere forlag har prøvd seg på dette i Norge, uten å lykkes over tid.

Cappelen var først ute på tallet med å oversette hovedsaklig, europeiske verk av blant annet Hugo Pratt og Francois Bourgeon. Senere har både Semic og Egmont satset på ambisiøse utgivelsesprogram.

Senest Egmont med en seriebokklubb og månedlige utgivelser av sentrale oversatte, men også nyskrevne, norske grafiske romaner. En satsing som varte fra til Lastet ned Jason har først slått gjennom med utgivelser i Frankrike og USA, før han fikk fortjent oppmerksomhet her hjemme. Munch, som er et samleverk med tekster fra Kanon, er seneste utgivelse fra Steffen Kverneland. En utgivelse som tidligere nevnt ble belønnet med Brageprisen i biografiklassen i Andre norske serieskapere som arbeider i større format er Inga Sætre som med Fallteknikk fikk Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok i Tegneserien eller den grafiske romanen har dermed fått en plass i det litterære landskapet også i Norge.

Tegneserien er altså i ferd med å bli et krysningspunkt for kunst og litteratur. Hva dette vil bety på lengre sikt, kan vi i dag bare ane. Tegneserieromanen er også senere et mye brukt norsk begrep istedenfor grafisk roman. Begrepet bilderoman har også vært mye i bruk. Peter Haars var inspirert av pop-art kunstnere som Roy Lichtenstein da han skapte sitt formspråk.

En kan si at sirkelen dermed er sluttet ved at Roy Lichtenstein på sin side var inspirert av og brukte tegneserieruter som forelegg for flere av sine kunstverk. På sin hjemmeside Deconstructing Roy Lichtenstein viser David Barslau de originale tegneserierutene som er inspirasjon til Lichtensteins malerier. Haars har også referanser til Roy Lichtensteins og andre pop-artkunstneres bruk av tegneserieforelegg i sine tegneserier.

Han debuterte med Mennesker og betong i og var aktiv bidragsyter i Gateavisa som tidlig publiserte oversatte og norskproduserte undergrunnsserier. Fremad og aldri glemme hadde en klar politisk agenda som kommer til uttrykk i følgende henvendelse til leserne: Vi har prøvd å skrive ei historie ut fra et syn som svarer til underklassas interesser Bakkmoen et.

På tallet ble det gitt ut flere hefter som presenterte nye serier. Brage, som også ble gitt ut på slutten av tallet, var et av de mest interessante. Det gjelder innhold, men også det faktum at en ny generasjon serieskapere med Steffen Kverneland og Christopher Nielsen i spissen nærmest hadde sin debut i bladet.

Christopher Nielsen var inspirert av den amerikanske undergrunnsserien med blant annet Robert Crumb i spissen. Nielsen bidrog i Brage, men også i Fidus, og han debuterte i Gateavisas tegneserieekstra i Han utviklet raskt en personlig stil både i tegning og innhold. Tegningene er grove i formen, og figurene er karikerte. Selv sier han om sin tegnestil: Jeg er et genuint naturbarn når det gjelder tegning, og tegner ubesudlet av læring, kulturell påvirkning og indoktrinering av læremestere.

Streken var fullt utviklet i års alder og alle forsøk på å skolere den har slått feil. Den vesle utviklingen som har skjedd, har skjedd fritt og uhindret gjennom prøving med all feilingen på trykk til allmenn spott og spe. Rett og slett; en strek plassert i gapestokk, med forbausende vellykka resultat! I ga han ut En fettsugers bekjennelser av mange regnet som hans beste verk. Det er en satire over kritikkverdige trekk ved forbrukersamfunnet. En fettsugers bekjennelser fikk Sproing-prisen for beste norske tegneserie.

Figurene og miljøet fra seriene om narverne ble på tallet overført til flere tegnefilmproduksjoner som også ble vist på NRK. I ble 3-D filmen Slipp Jimmy fri lansert. Det var inntil da den mest kostbare filmen produsert i Norge, og den gjorde stor kommersiell suksess.

Christophersen var ironisk nok ikke lenger bare representant for undergrunnen i norsk tegneserie- og animasjonshistorie, men også en kommersiell suksess.

Steffen Kverneland hadde lenge tegnet korte serier før han debuterte i større format. Det var med De knyttede never i , en adaptasjon av forfatteren Øvre Richter Frichs roman fra Kverneland lagde samtidig andre adaptasjoner amputasjoner i følge Kverneland selv eller parafraser av forskjellige tekster ledsaget av, til dels, grovt karikerte personer fra fortid og samtid. Disse ble samlet og utgitt i Amputerte klassikere 94,96,99 og Den fikk mye positiv omtale som et nyskapende og friskt forsøk på å fornye biografisjangeren.

Forsøket ble blant annet karakterisert som gonzojournalistikk med referanse til stilen som ble utviklet av den amerikanske journalisten og forfatteren Hunter Thompson. Kverneland og Fiske fortsatte samarbeidet med serien Kanon 06, 07, 09, 11 og Kanon hadde i stor grad samme form som biografien om Olaf G, men nå var det Edvard Munch og Kurt Schwitters som var i hovedfokus. I samlet Fiske seriene om Kurt Schwitters i en egen utgivelse Herr Merz, og Kverneland ga, som nevnt tidligere, ut et samlebind om Munch i John Arne Sæterøy, eller Jason som er hans kunstneralias, leverte også serier til forskjellige publikasjoner før han ga ut et større verk Lomma full av regn i Han fikk god kritikk, men utgivelsen var ingen kommersiell suksess.

I startet han utgivelsen av en hefteserie med tittelen Mjau Mjau som hittil er kommet med tolv utgaver. Det var en oversettelse av Hemingway som ble utgitt i Norge i Jason har også laget adaptasjon av Jernvognen, en kriminalroman skrevet av Stein Riverton i , og en parafrase over Mary Shelleys Frankenstein i Du går feil vei Jason startet med en realistisk tegnestil i Lomma full av regn, men utviklet etter hvert et originalt, stilisert uttrykk med menneskeliknende figurer som har forenklede, uttrykksfulle Historiene dreier seg ofte om kompliserte relasjoner, og de har en melankolsk undertone med en ferniss av absurd humor.

Så sent som august lå Jason på 4. Et britisk filmselskap har kjøpt rettighetene til Jeg drepte Hitler. Jeg tror ikke at det blir noen film før jeg har kinobillettene i hånda, er Jasons nøkterne kommentar ifølge Romsdals budstikke. Første album i fantasyserien Ridderne av d Or ble utgitt i , og det ble fulgt av seks nye album. Dette var en, etter norske forhold, ambisiøs satsing med kvalitet.

En satsing som ble belønnet med flere priser. Som Tolkien er også InkaLill inspirert av mytologi, og hun har med kjente skikkelser som troll, nisser og alver sammen med menneskene i Mir som hun kalte sitt fantasiunivers. I Ridderne av d Or er det en ung gutt som er helten, Hassel Hvitveis. Han er en ganske troskyldig ung gutt, men er forutbestemt til å kjempe mot den onde herskeren Overall. Det er med andre ord et plot med klare referanser til klassisk fantasy, hvor heltens kamp mot det onde er det sentrale motiv.

InkaLill fullførte Ridderne av d Or i Hun startet etter hvert på et nytt, ambisiøst prosjekt som hadde vært på tegnebrettet en god stund. I kom så første bind i serien om Miranda, en kvinnelig helt som beveger seg i andre deler av Mir-universet fra Ridderne av d Or. Det er foreløpig kommet syv bind om Miranda og flere er planlagt. Lene Ask debuterte i med Hitler, Jesus og farfar. Debuten handler om ei ung jente som reiser som kunststudent til Berlin. Her kjenner hun seg ganske fremmedgjort og gjør heller ikke stor suksess som student.

Bestefaren hennes var tysk soldat og hun finner ny mening i oppholdet ved å prøve å finne ut mer om hans historie.

Det blir på samme tid et oppgjør med hennes eget liv og bakgrunnen fra et strengt religiøst miljø. Hun stiller mange spørsmål uten at det er klare svar. Hun skulle lage tegnseriefortellinger om forholdene for barn og kvinner i landet. Lene Ask lagde syv slike fortellinger som ble samlet i et eget hefte. På bakgrunn av disse fortellingene og erfaringene hun gjorde i Tanzania, lagde hun boka Da jeg reddet verden.

Den ble gitt ut i til positiv mottakelse. Også i denne boka er det spørsmålene som stilles mer enn svarene som er i fokus. Neste gang blir alt riktig ble gitt ut i Denne gangen har Lene Ask forlatt den selvbiografiske formen.

Boka handler om bibliotekaren Marit og hennes søken etter mening og forholdet til andre mennesker, spesielt til moren, som hun har et anstrengt forhold til. Andre tegneserieskapere som kan være aktuelle på ungdomstrinnet er Inga H. In reference to our phone conversation on 24 September , we would like to clarify what the EFTA Secretariat works with, in order to avoid any further misunderstandings.

Norway, Iceland and Liechtenstein. Unfortunately, the EFTA Secretariat does therefore neither have the competence nor the mandate to deal with a potential violation of EEA rules in the United Kingdom and can therefore not be of help to you in this case. Should you wish to file a complaint about the work of the EFTA Secretariat in Brussels the appropriate party to turn to in the case of a Norwegian citizen would be the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

The European Economic Area. Ribsskog, Thank you for your email. I am afraid that we can not assist you any further in this matter.

Hi, thank you very much for your e-mail! The Merseyside Police didn't call me back, even if I went to the Norwegian Consulate, here in Liverpool, and got them to call the Police, after I'd tried to call myself a lot of times, but the Police just didn't call back.

It's the same with the IPCC, they don't call back, and they don't answer e-mails. But, I've been trying to get a work-case against Bertelsmann Arvatos Microsoft Scandinavian Product Activation, to the Court, in Britain, for almost two years now, but even the law-firms, don't want to do their job, it seems.

Within the legal aid programme. But Solvit says that this is my fault, that I'm experiencing problems with the communication with the autorothies. I think I have the same right, to get my correspondence answered, like an EU-citizen.

...

Private escort service bøsse rampeteguttr

Eskort homo sweden eskorte kongsvinger jun Female Kobe Agency Escort Miu Available in Kobe A body to . Flere ganger Finn dame i sor-varanger rampegutt tara går fall kommer man var. ha seg (muntlig mening)| ha sex| ha tillit til| ha tilsyn| prisstigning| privat| privatbuss| privathus| rampegutt/-jente| ramponere| ramponering| sep Grillfesten var hos familien med de tre rampeguttene, i Mellomhagen. .. can reach the service by calling the following You can also contact the service by (2); Solgte broren min Axel sex som ekstrajobb? . STS Språkreiser (17); Student-unionen i Amsterdam (SRVU) (1); Studenten (2); Studenten.

: Private escort service bøsse rampeteguttr

INTERNET SEX BØSSE MASSAGE IN NUDE Kurtzman var kjent som en skarp satiriker med øye for detaljer. Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Her følger en gjennomgang av de ulike oppgavene i opplegget, med en del konkrete tips og råd. Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: I boken Seduction of the Innocent fra retter han en særlig kritikk mot det han kaller for crime comic books. Frederick Burr Opper er den tredje, viktige, tidlige serieskaper.
Private escort service bøsse rampeteguttr I denne utgaven framstår derfor begrepsbruken som mer konsekvent. Ivar Mauritz-Hansen var en av de første profilerte serieskaperne. Øvre Richter Frich Dr. Sensurkravet resulterte i USA i en streng selvsensur gjennom The Comics Code, og idyllen overtok i større grad innholdet i tegneseriene som nå ble sett på som underholdning, først og fremst for barn. Forlaget hadde et kommersielt gjennombrudd med verkene til Marjane Satrapi.
Private escort service bøsse rampeteguttr Norske gutter naken escorte bøsse tjenester
Telemark Kunstnersenter ønsker å synliggjøre keramikken som Detaljer. Sveitseren Rodolphe Töpffer er et navn som ofte nevnes i forbindelse med tegneseriens opphav, fordi han la vekt på samspillet mellom tekst og bilde i sine framstillinger. Senere har en rekke japanske serieskapere laget lengre, episke framstillinger og av dem regnes flere som sentrale verk under begrepet grafisk roman. Superseriene som hadde sin storhetstid i krigsårene ble på tallet revitalisert for å fylle tomrommet etter seriene som ble borte, og de fikk etter hvert en dominerende plass i salgsvolumet. En dag hadde Brandes satt seg fore å anmelde to teaterstykker på samme kveld: Volden er jovial, sexen er ikke akkurat grafisk og når det misbrukes rusmidler går det i øl Lastet ned.

Private escort service bøsse rampeteguttr